İcra Kurulu

İcra Komitesi Görevleri,

  • İldeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politikalar belirleme,
  • Girişimcilik kültürünün İldeki gençler arasında gelişmesine öncülük etme,
  • Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili kullanabilmelerini sağlayacak, iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek, yol göstermek amacıyla girişimcilik eğitimleri, seminer ve panel düzenleme,
  • İl ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirleme ve bu sektörlere genç girişimcileri yönlendirme ve teşvik etme gibi hedefler yer almaktadır.

TOBB Konya İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeleri

yönetim kurulu-01

Get a Free Quote Today!