Kurumsal

KONYA GGK HAKKINDA

Konya İl Genç Girişimciler Kurulu’nun Yasal Statüsü

Genç Girişimciler Kurulu, TOBB 06.10.2008 ve 40395 sayılı yasası doğrultusunda kurulmuştur.

Kurulun Adı, Merkezi ve Koordinasyonu

Kurulun adı TOBB bünyesinde kurulmuş olan Konya İl Genç Girişimciler Kurulu’dur. Merkezi Konya olup, koordinatörlüğünü Konya Ticaret Odası üstlenmiştir.

Konya İl Genç Girişimciler Kurulu Amacı

Konya İl Genç Girişimciler Kurulu, genç girişimciliği konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda genç girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur.

Konya İl Genç Girişimciler Kurulu Logosu

Kurulun logosu gri zemin içerisinde TOBB tarafından kurulduğunu gösterir şekilde TOBB kurumsal logosu ve altında Genç Girişimciler Kurulu ifadesi yazılmaktadır.

Konya İl Genç Girişimciler Kurulu Yapısı

 • İl Kurulu, Koordinatör Oda/Borsa nezdinde, en fazla, Konya İlindeki Oda ve Borsaların meclis üyesi toplam sayısı kadar kişiden müteşekkildir. Konya’daki her bir Oda/Borsa Yönetim Kurulu tarafından, Oda/Borsa Meclis üyesi sayısı kadar kişi İl Kurulu üyesi olarak belirlenir. Konya için öngörülen kurul üyelerin toplam sayısı 540
 • Konya İl Genç Girişimciler Kurulu, Konya ilinde bulunan KTO, KSO, KTB, v.b oda ve borsalar tarafından önerilen 18-40 yaş arası genç girişimcilerden oluşur.
 • Genç Girişimciler Kurulu, genç girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzerine kurulmuştur. Ülkemizdeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük etmek amaçları arasındadır.

GGK bunun yanı sıra;

 • Gençlere kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,
 • GGK; eğitimlerin ve kapasite geliştirmenin yanı sıra genç girişimcilerin iş kurma ve işlerini başarılı bir şekilde sürdürme sırasında da desteklemek,
 • Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirlemek ve bu sektörlere genç girişimcileri yönlendirmek ve teşvik etmek,
 • Genç girişimcilerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturulması amacıyla eğitim programları ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek,
 • Genç girişimcilerin sivil toplum kuruluşlarında, yerel yönetimlerde görev almalarını teşvik etmek, çalışmaları ve projelerinde bu kurumlarla ortaklık kurmalarını sağlamak, amacıyla kurulmuştur.

İcra Komitesinin görevleri arasında ise,

 • İldeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politikalar belirleme,
 • Girişimcilik kültürünün İldeki gençler arasında gelişmesine öncülük etme,
 • Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili kullanabilmelerini sağlayacak, iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek, yol göstermek amacıyla girişimcilik eğitimleri, seminer ve panel düzenleme,

İl ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirleme ve bu sektörlere genç girişimcileri yönlendirme ve teşvik etme gibi hedefler yer almaktadır.

Get a Free Quote Today!