Çalışma Grupları

Eğitim ve Akademi

 • Konferans, Seminer, Panel, Tecrübe Paylaşım Programları yapmak,
 • Üye eğitim kurumları işbirliğinde öğrencilere yönelik faaliyet yapmak,
 • Girişimcilikle ilgili üniversitelerde programlar yapmak,
 • Akademisyen ve sanayicilerle birlikte tanıtıcı broşür, CD ve kitapçık hazırlamak.

Abidin ÖZKUL (Bağlı Olduğu Başkan Yardımcısı)

Görevli Üyeler

-Hasan Basri ALIM

Kurumsal İletişim

 • Kurum kimliğini tanımlamak ve oluşturmak,
 • Kurum kimliğini genç sanayici ve işadamları dernekleri, STK’lar ve resmi kurumlara tanıtmak, ilgili yerlere ziyaretler düzenlemek ve ortak projeler yürütmek,
 • Diğer genç girişimci kurulları ile ilişkileri yürütmek.

Emre BABAYİĞİT (Bağlı Olduğu Başkan Yardımcısı)

Görevli Üyeler

-Kürşad TEKOLUK

Üye İlişkileri

 • Kurul il üye arasında ilişkileri düzenlemek (düğün, açılış, cenaze vb.)
 • Üyeler arası birbirini tanıma ve iş geliştirme faaliyetleri yürütmek,
 • İlçeler arası bağlantı kurmak,
 • Üye ziyaretleri organize etmek (Haftalık 2-3 üye)

Abidin ÖZKUL (Bağlı Olduğu Başkan Yardımcısı)

Görevli Üyeler

-Murat ÖZGÜVEN

-Mehmet Ali UZUN

Bütçe

 • Oda ve Borsa ile bütçeyi organize etmek,
 • İcra Komitesi içinde bütçe ayarlaması yapmak,
 • Kurul faaliyetlerinde bütçe ayarlamak ve tüm harcamaları tutmak.

Abidin ÖZKUL (Bağlı Olduğu Başkan Yardımcısı)

Görevli Üyeler

-Ali ÇİFTCİ

Medya

 • Tüm sosyal medya hesaplarının takip edilmesi ve içeriğinin işlevsel hale getirilmesi,
 • Yazılı ve görsel basında kurumu temsil etmek ve işlevsel hale getirmek,
 • Medya ile kurul arasında ilişki kurmak,
 • İnternet sitesi ve toplu SMS’e yönelik çalışma yapmak,
 • Facebook ve Twitter hesaplarını yönetmek.

Emre BABAYİĞİT (Bağlı Olduğu Başkan Yardımcısı)

Görevli Üyeler

-Ali ARSLAN

Sosyal Faaliyetler

 • Tüm sosyal ve sportif faaliyetleri organize etmek,
 • Seyahat faaliyetlerini yürütmek.

Emin GÜL (Bağlı Olduğu Başkan Yardımcısı)

Görevli Üyeler

-Faruk ARGUN

Ar-Ge ve Projeler

 • Yurt dışından gelen öğrencilerin Konya’da değerlendirilerek ihracatçıya yönelik bir proje,
 • Şirket evliliği, firmalara aktarılmasına yönelik bir proje
 • Şirket anayasasının firmalar nezdinde yaygınlaştırılmasına yönelik bir proje
 • Lise ve üniversite eğitimi alanlar için mesleki eğitim ve öğrencilerin gelecekteki iş hayatlarına yönelik bir proje

Abidin ÖZKUL (Bağlı Olduğu Başkan Yardımcısı)

Görevli Üyeler

-Kemal ÖZARPA

-Ali Rıza SARIBAŞ

Ekonomi ve Analizler

Aşağıdaki konu başlıklarında proje geliştirme;

 • Konya ve Türkiye’ye ilişkin ekonomik analizler yapmak,
 • Yapılan analizlerle ilgili icra komitesine sunum yapmak.

Emre BABAYİĞİT (Bağlı Olduğu Başkan Yardımcısı)

Görevli Üyeler

-Mehmet YARIMOĞLU

Sektör Kurulları

Aşağıdaki konu başlıklarında proje geliştirme;

 • Üyelerin sektörel boyutta analizlerini yaparak icra komitesine sunmak,
 • Yapılan analiz sonucu öne çıkan başlıklarda program önerisinde bulunmak

Emin GÜL (Bağlı Olduğu Başkan Yardımcısı)

Görevli Üyeler

-Mehmet Serdar YAYLACI

-Osman Yunus USLU

-Nuri Serkan TOPAL

Get a Free Quote Today!